Cursos disponibles

Per poder entrar en aquest curs s'ha de posar la clau.

Àrea de tecnologia, 3r d'ESO. ( en proves )
Per poder entrar en aquest curs has d'estar enregistrat.

Eines , tècniques i destreses bàsiques del mon TIC